Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2018

Bucefal
5237 b60a 500
Jupiter
Reposted fromzciach zciach via4777727772 4777727772

November 06 2018

Bucefal
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Lalka
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaemenemems emenemems
Bucefal
Bucefal
Bucefal
Bucefal
7967 ebda 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viajanka89 janka89

October 28 2018

Bucefal
9582 4e17
Reposted fromhostium hostium via4777727772 4777727772

October 26 2018

Bucefal
1741 3762 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

October 23 2018

Bucefal
4613 d6a4
Reposted fromStorrada Storrada viakarmacoma karmacoma
Bucefal
wdech i, kurwa, wydech.
— myśl pozytywnie
Reposted fromemerencja emerencja viadunkellicht dunkellicht
Bucefal
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viainyou inyou
Bucefal
9314 e0ae 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaKik4s Kik4s
Bucefal
(…) bo przecież nie po to kładę się spać, by sny o wolności przerywały mi rozklekotane tramwaje. (…) I nie po to mam płuca, by je gwałcić fabrycznym dymem. (…) bo nie po to mam oczy, by je drażnić widnokresem z betonu. (…) I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— J. Borszewicz
Reposted fromchocoway chocoway viadead-zireael dead-zireael

October 22 2018

Bucefal
9064 b20c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakokoko kokoko
Bucefal
Work by Niks Westergard @nilsrva in Richmond, Virginia.
Reposted frompsychedelix psychedelix
Bucefal
8739 980a
Reposted fromoll oll viamiimi miimi
Bucefal
9917 d307
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapsychedelix psychedelix

October 21 2018

Bucefal
9451 a407
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRat-Inc Rat-Inc
Bucefal
9573 0c0f
Wrocław - miasto spotkań
Reposted fromuncuts uncuts viabluejane bluejane
Bucefal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl