Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

0687 2251 500
Reposted fromnoisetales noisetales viaDorin11 Dorin11

March 24 2017

Bucefal
1041 51cf 500
Mina.....
Reposted fromwyczes wyczes via8agienny 8agienny
Bucefal
Znudzony? "Znudzenie" to niewłaściwe określenie mojego stanu. Jestem daleko poza granicą znudzenia, w czwartym wymiarze całkowitego zobojętnienia. Tracę zainteresowanie nawet oddychaniem.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamywonderland mywonderland

March 23 2017

Bucefal
Bucefal
2560 14f0
Reposted fromMiziou Miziou viabitstacker bitstacker
Bucefal
3223 8526
Bucefal
Reposted fromKara1969 Kara1969 viabitstacker bitstacker
7632 bb19
Reposted fromvronk vronk viabitstacker bitstacker
Bucefal
Reposted fromFlau Flau viabitstacker bitstacker

March 22 2017

Bucefal

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaalberta alberta
Bucefal
Bucefal
0936 eddc
Reposted fromiamnotawaffle iamnotawaffle viawhoville whoville
Bucefal

March 21 2017

Bucefal
3675 f543 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAnneBonny AnneBonny
9351 d94a 500
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viapanrysownik panrysownik
Bucefal
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaOkery Okery
2282 4a9f
Reposted fromwowimtired wowimtired viatishka tishka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl