Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

Bucefal
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
Bucefal
Zmiana nie jest najgorsza. Należy się niepokoić, gdy nic się nie zmienia.
— C.C. Hunter

February 20 2017

Bucefal
Bucefal
3250 1aff
Reposted fromkotowate kotowate viadressuicide dressuicide
Bucefal
1363 8c16
Reposted fromHeadbanger Headbanger viasiostra siostra
Bucefal

"Poza tym na samotność, umartwianie się i użalanie nad sobą trzeba mieć strasznie dużo czasu. Ludzie, którzy nie chcą czuć się samotni i nie chcą tego tak dotkliwie odczuwać, ratują się, wypełniając sobie dzień tak, że nie mają wolnej chwili."

— bezsprzecznie J.L. Wiśniewski
Reposted fromhysterie hysterie viaklaudiusz klaudiusz
Bucefal
8233 413e
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Bucefal
Reposted frommr-absentia mr-absentia viastonerr stonerr
Bucefal
1893 22eb
Reposted fromdingens dingens viaamarus amarus
Bucefal
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka
Bucefal
8234 ca51
Reposted frombauarbeiterbabe bauarbeiterbabe viaNorkNork NorkNork

February 19 2017

Bucefal
3678 280b
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viazodynniwie zodynniwie
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Bucefal
Bucefal
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamajowka majowka
Bucefal
3540 5003 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakillyourhero killyourhero
Bucefal
5028 1cbc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagruetze gruetze
Bucefal
9854 db05
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viagket gket

February 18 2017

Bucefal
3656 8473
Reposted fromdelain delain viasunshines4me sunshines4me
Bucefal
1378 abc4
Reposted frompomoor pomoor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl