Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

Bucefal
8953 c3ea
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

August 19 2018

Bucefal
8846 24ed 500
Reposted fromoll oll viaxmonroex xmonroex
9957 d654

geisterwand:

mathematicianalias:

stingdragon:

fartgallery:

ACTIVATING DEATH RAY

Your death will be quick and pineless

My life is now better with this pun in it.

image
Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls viakokoloko kokoloko
Bucefal
Bucefal
Reposted fromFlau Flau viaMissDeWorde MissDeWorde
Bucefal
Ucieczki
Reposted fromEmisja Emisja viascorpix scorpix
Bucefal
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix

August 16 2018

Bucefal
Reposted fromdreamadream dreamadream viafilmowy filmowy

August 06 2018

Bucefal
6928 20b8
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabzdura bzdura
Bucefal
8846 24ed 500
Reposted fromoll oll viaSzczurek Szczurek
Bucefal
summer chill
Reposted fromcats cats viazungud zungud
Bucefal
4533 f1d5 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaczinok czinok
Bucefal
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaredshadow redshadow
Bucefal
5338 03e4
Halfa Romeo
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen vialittleburn littleburn
Bucefal
Reposted frompffft pffft viajanka89 janka89

August 05 2018

Bucefal
0044 fdea 500
Reposted fromtichga tichga viaMissDeWorde MissDeWorde
Bucefal
4138 9071
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapomoor pomoor
Bucefal
Przekrój, 1963, nr 939/940 (14 IV) Małopolska Biblioteka Cyfrowa
Reposted fromrufusthedog rufusthedog viapomoor pomoor
Bucefal
7424 21d3 500
Chainsaw art
Reposted fromtgs tgs viadead-zireael dead-zireael
Bucefal
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal viadead-zireael dead-zireael
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl