Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

Bucefal
2101 d740
Reposted fromchinchetaaa chinchetaaa viairmelin irmelin
Bucefal
2472 d65f 500
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
Bucefal
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 

April 22 2017

Bucefal
6471 676d
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Bucefal
7575 731b 500
Reposted frombeer beer viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Bucefal
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Bucefal
6278 29f7 500
Gdy myślisz, że "każualowy" to najgorsze co można stworzyć.
Bucefal
Reposted fromorson orson viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

April 21 2017

Bucefal
Bucefal
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
Bucefal
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaDorin11 Dorin11

April 20 2017

Bucefal
<Muszal> wróciłem do domu nażarty tym kebabem
<Muszal> a tu obiad: mięso, kluski...
<Muszal> nie szło mi to brawurowo.
<Muszal> mama pyta "czemu nie jesz? co, dziewczyna?"
<Muszal> i wiesz, aż głupio tak.
<Muszal> że nie.
<Muszal> że kebab.
bash.org.pl: cytat #4843549
Bucefal
Bucefal

April 19 2017

Bucefal
5811 4caa
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaDorin11 Dorin11
Bucefal
0297 7735 500
Bucefal

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaDorin11 Dorin11
Bucefal
1095 27dc
biedny Eminem
Reposted fromamarus amarus viaDorin11 Dorin11
0724 a13d 500
Reposted fromzalibar zalibar viaDorin11 Dorin11
Bucefal
Reposted fromsaudepp saudepp viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl