Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

Bucefal
0156 22cc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadanonisko danonisko
6814 98a3 500

wickedlovelyperfectlyimperfect:

This is a picture from the Curiosity Rover on Mars showing Earth from the Perspective of Mars. You are literally looking at your home from the Perspective of another planet. Epic times indeed

Reposted fromstefanohh stefanohh viabitstacker bitstacker
Bucefal
8967 ea42
Russian fidget spinner.
Reposted fromkelu kelu viamanticore manticore
Bucefal
7096 01f9 500
Reposted fromkaiee kaiee viaDorin11 Dorin11

June 21 2017

Bucefal
Bucefal
Ants put together a gecko from scratch
Reposted fromgeo404 geo404 viajottos jottos
Bucefal
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaverdantforce verdantforce
Bucefal
5215 78bc 500
Reposted fromzalewajka zalewajka viaverdantforce verdantforce
Bucefal
Reposted fromFlau Flau viatichga tichga
Bucefal
8556 2a7d 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vianiskowo niskowo
Bucefal
9289 257a
Reposted fromsosna sosna
Bucefal
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viadestroyed destroyed
Bucefal
9128 da93 500
Reposted fromtfu tfu viavogel vogel
Bucefal
9307 6587
Reminds me this
Reposted frompanpancerny panpancerny
Bucefal
6347 9ad1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafatu fatu

June 20 2017

Bucefal

June 19 2017

Bucefal
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viaDorin11 Dorin11
Bucefal
Kto ma dziś dwadzieścia pięć lat? I cóż z tego? W czym mi ta świadomość ma pomóc? Nie będziesz chyba na tyle głupia, aby mi powiedzieć, że mam przed sobą życie i wszystko jeszcze przyjdzie, i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył. Każde dobre uczucie ludzkie jest święte i nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele, a o to przecież w końcu chodzi. 'Dawać wszystko z siebie' – tak to przecież nazywacie.
(...) Przed każdym dobrym uczuciem ludzkim trzeba klękać jak przed świętością, jak przed gwiazdą. Ochraniać, nieść światło, a jeśli jest tego chociaż iskierka, to dmuchać aż do utraty tchu. (...) Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia; zrywają się rano, chłepczą swoje zupki w barach mlecznych, tłoczą się w tramwajach, kupują w domach towarowych tandetne meble na raty, kłócą się z konduktorami o pięć groszy i tak dalej. Klękać – powiedział – klękać. Życie mi nie daje żadnych gwarancji na przyszłość. Każdemu, który mówi: 'Zostaw to, za parę lat przyjdzie co innego', powinno się pluć w gębę. Co przyjdzie? Kiedy przyjdzie? Każde szczęście przychodzi złą drogą.
— Hłasko M.
Reposted fromnicbezprzyczyny nicbezprzyczyny viaDorin11 Dorin11
Bucefal
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaDorin11 Dorin11
5511 69f6
Reposted fromidiod idiod viaDorin11 Dorin11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl