Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

Bucefal
8754 54a2
Reposted fromfungi fungi viakomplikacja komplikacja
Bucefal
5298 b416
Reposted fromwentyl wentyl viakomplikacja komplikacja
Bucefal
Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. (…) Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. (…) Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałaby marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachnie.
— Hank Moody “Califonication’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacarmenluna carmenluna
Bucefal
2926 4217
Reposted fromtichga tichga viagabor gabor

January 12 2020

Bucefal
2891 8793 500
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viamodalna modalna
Bucefal
4599 d3be 500
Reposted fromzciach zciach
Bucefal
5611 8bd4 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

January 01 2020

Bucefal
3288 4a03 500
Reposted frombearded bearded viamodalna modalna

December 30 2019

Bucefal
4685 2779 500
Reposted fromalternatywnie alternatywnie viakokoko kokoko
Bucefal
Bucefal
1740 33d5 500
jak do tego doszło nie wiem
Reposted fromatoman atoman viazciach zciach
Bucefal
5109 4970
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamodalna modalna

December 27 2019

3030 c878 500

M. Hłasko

Bucefal

December 26 2019

Bucefal
9104 dbc9 500
Reposted fromstroschek stroschek vianodifference nodifference
Bucefal
Reposted fromwentyl wentyl vianodifference nodifference

December 25 2019

Bucefal
8875 a67c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
Bucefal
8871 ab46 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
Bucefal
7486 a429
Reposted fromtfu tfu viatoskalatte toskalatte

December 19 2019

Bucefal
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl